Præster og ledergruppe Sønderborg Frikirke

Præster

May Jeznach Madsen

Præst og menighedsleder

Telefon 31 42 12 39
may@sonderborgfrikirke.dk 

May Jeznach Madsen er præst og menighedsleder i Sønderborg Frikirke. Hun er samtidig også leder af Gospelfællesskabet Sønderborg, hvor hun er korleder for de fire gospelkor. 

May er gift med Poul Jeznach Madsen og sammen har de tvillingerne Clara og Mikkel fra 2005. 

May er i kirken mandag, tirsdag, onsdag (gospelkor) og torsdag. Fredag er fridag. 

David Deutsch

Præst

Telefon 25 13 55 13
david@sonderborgfrikirke.dk

David Deutsch er præst i Sønderborg Frikirke. Sammen med May Jeznach Madsen varetager han ansvaret for menighedens daglige liv og trivsel.

David er gift med Miriam og sammen har de tre børn i alderen 4 – 13 år. David er uddannet skolelærer og har arbejdet som lærer siden 2011.

David er ansat på halvtid i kirken og fortsætter som lærer på nedsat tid.

Ledergruppe

(udover præsterne)

Malene

Roager

Malene@sonderborgfrikirke.dk

Kontakt

Gitte Hulvej Jørgensen

Børnekirke

Søren Roager

Lovsang

soeren@sonderborgfrikirke.dk

Susanne Holm

Bogføring

susanne@sonderborgfrikirke.dk

Helle Nørbæk

Booking

booking@sonderborgfrikirke.dk

I Sønderborg frikirke kan du møde en daglig ledelse, en ledergruppe og mange andre frivillige, der er med til at sikre kirkens liv og sundhed. 

Ledergruppen er mennesker fra menigheden som er med til at tage ansvar for menighedens overordnede trivsel. Ledergruppen er med til at løfte kirkens vision, mål og opgave. 

De har ansvaret for de ansattes trivsel og for kirkens økonomi. Ledergruppen mødes med kirkens præster engang i måneden og ved behov. Det er præsterne der har ansvaret for kirkens daglige ledelse. 

Ny

i kirken

Læs her

Om

Kirken

Læs her

Medlemsskab

 

Læs her

Kirkelige Handlinger

Læs her

Gaver 

 

Læs her

Kirkeliv

 

Læs her