Kirkelige handlinger

Barnevelsignelse, ungdomsvelsignelse, dåb, bryllup, begravelse

Kirkelige Handlinger

I Sønderborg Frikirke er vi også sammen om de store begivenheder i livet. Du kan læse mere om, hvordan de ser ud i Sønderborg Frikirke, men du er også meget velkommen til at tage kontakt til os for at høre mere. 

Barnevelsignelse

Vi står sammen som kirke om at velsigne de små børn, som Jesus har lært os. Vi beder samtidig også for familien. Barnevelsignelsen vil ofte finde sted indenfor barnets første leveår.

Ungdomsvelsignelse

Hvert år har vi undervisning for de unge, der går i 7. klasse og som gerne vil ungdomsvelsignes. Samtidig har vi på landsplan en undervisningslejr i uge 42, som vi opfordrer de unge til at deltage i. 3. søndag efter påske fejrer vi ungdomsvelsignelsen i kirken.

Dåb

I Sønderborg Frikirke praktiserer vi voksendåb. Alle der oplever en personlig tro på Jesus og som ønsker at livet skal pege henimod Jesus, kan blive døbt i Sønderborg Frikirke. Der vil blive tilbudt undervisning i forbindelse med dåben. Dåben foregår ved fuld neddykkelse og symboliserer at man bliver begravet med Jesus og opstår med ham til et nyt liv.

Vielse

I Sønderborg Frikirke kan vi vie mennesker med borgerlig gyldighed. Dette forudsætter medlemsskab af kirken - og at man betrager Sønderborg Frikirke som sin kirke. 

Begravelse og bisættelse

Man kan begraves ud fra Sønderborg Frikirke, og det er frikirkens præster, der foretager begravelsen. Som frikirke har vi ikke en gravplads til rådighed, så man vil blive begravet på en gravplads, som man selv eller de efterladte har valgt. 

Ny

i kirken

Læs her

Præster

Ledergruppe

Tag kontakt

Medlemsskab

 

Læs her

Om

kirken

Læs her

Gaver 

 

Læs her

Kirkeliv

 

Læs her