Gaver og indsamlinger

Læs om det at give økonomiske gaver til kirken

Gaver til kirken


Kirkens økonomi består af frivillige bidrag fra kirkens medlemmer og brugere. Vi ønsker ikke at sætte krav til hinanden omkring bidragets størrelse, men overlader det til den enkelte, hvor meget de ønsker at give. Vi er taknemmelig for enhver gave, der gives. 

Vi tror og forkynder, at det er godt for os som mennesker at være givende. Når man giver, giver man ikke til et projekt, men til Gud. Vi tror på at vi i Sønderborg Frikirke har fået lov til at være en del af det Gud gør i Sønderborg, Danmark og hele verden. Din gave bruges til at gøre det, som vi mener, Gud lægger menigheden i Sønderborg Frikirke på hjerte at gøre. 

Hvis du har lyst til at give penge til kirken, kan du:

Give til kirken gennem din bank, men overførslen skal ske elektronisk, for at vi kan registrere giveren. (Reg. nr.: 1569 Kontonr.: 11930514 - i Danske Bank) 

Give kontanter i kirkens kollekt om søndagen eller via mobilepay på 81879.

Du vil også opleve, at der i forbindelse med gudstjenester bliver samlet ind til forskellige projekter i kirken. Det kan være børnekirke, kirkens lokaler, mission, gæstetalere m.m.

For at få fradrag for dine gaver har vi brug for at have dine oplysninger. Dem kan du blandt andet give os ved at udfylde en af formularerne heruder, som tilkendegiver om du er medlem eller gæst i kirken. Du er også altid velkommen til at tage en snak med os om det at give. Kontakt os på info@sonderborgfrikirke.dk - eller 61 18 83 23. 

Medlem i Sønderborg Frikirke - udfyld på linket her

Gæst i Sønderborg Frikirke - udfyld på linket her

Ansvarlig for indsamlinger i kirken.

Det er Susanne Holm der er bogfører i Sønderborg Frikirke. Du kan skrive til hende på susanne@sonderborgfrikirke.dk. Du er også velkommen til at tage kontakt til en af præsterne omkring det at give til kirken - og om det at leve en givende livsstil. 

Ny

i kirken

Læs her

Præster

Ledergruppe

Tag kontakt

Medlemsskab

 

Læs her

Kirkelige Handlinger

Læs her

Om

Kirken 

Læs her

Kirkeliv

 

Læs her