Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen til Sønderborg Frikirke

Sådan vil vi gerne være kirke! 
 
Opgave og mål
Vores opgave som kirke er at støtte og hjælpe mennesker til at finde ind i et ægte, levende og givende forhold til Gud. Samtidig ønsker vi at støtte og hjælpe hinanden til at møde mennesker med den kærlighed, som Gud har til dem. Det må udmønte sig på alle områder af livet, åndelige såvel som praktiske.
Vi ønsker at hjælpe hinanden - og derigennem samfundet - til at leve på en måde så retfærdighed, fred og glæde bliver de bærende værdier. I den opgave er Jesus vores forbillede. Han kom ikke for at dømme, men gennem sit liv og sine ord viste han, hvordan kærligheden og sandheden er i stand til at forvandle mennesker og samfund.
Vi ønsker at være en kirke der bliver målt mere på mængden af nåde end antallet af mennesker, der kommer i kirken.
 
Tro
Den enkeltes frihed er vigtig for os. Vi er ikke herrer over hinandens tro - men medarbejdere på den. Derfor er det vigtigt, at der er en stor teologisk rummelighed i fællesskabet. Vi tilslutter os oldkirkens gamle og slidstærke trosbekendelser som et fast fundament for forståelsen. Men vi har samtidig brug for at forstå, hvordan troen på Gud kan leves ud i praksis. I den proces er Bibelen vores rettesnor. Derfor ønsker vi at leve i en stadig dynamisk proces af at forstå og fortolke Bibelen ind i den tid, vi lever i. Det kræver dialog med et åbent og lyttende sind, hvor vi er optaget af, hvad der gavner fællesskabet frem for egne dagsordner, meninger og kæpheste. Samtidig må denne dialog ske i en åbenhed over for Guds tale og virke i fællesskabet. Vi anerkender, at Gud kan tale gennem mennesker. Fællesskabets ansvar er at bedømme det, der tales og efterprøve det, så der er en god balance mellem åndelighed og sund fornuft.
 
Ledelse
For at fremme kirkens liv og vækst ønsker vi at gøre brug af de gaver, Gud giver mennesker til at lede. Derfor arbejder vi på at identificere og udvikle ledere i menigheden, hvis opgave og mål er at sikre de andre maksimale betingelser for personlig vækst og frihed. Det er lederskabets opgave at udpege nye ledere, som efter en længere prøvetid godkendes af hele menigheden. Lederne er desuden under løbende tilsyn fra mennesker i andre menigheder i landet, så vi sikrer, at de hele tiden efterlever opgaven og målet, som er beskrevet oven for.
 
Økonomi
Kirkens økonomi består af frivillige bidrag fra kirkens medlemmer og brugere. Vi ønsker ikke at sætte krav til hinanden omkring bidragets størrelse, men overlader det til den enkelte, hvor meget de ønsker at give. Vi tror og forkynder, at det er godt for os som mennesker at være givende. Derfor ønsker vi også som kirke at give af midlerne til mennesker, som har brug for det. Det sker først og fremmest til mennesker i lande, som har færre midler, end vi har i Danmark. Vi ønsker dog at møde enhver med den næstekærlighed, som vi tror er en væsentlig del af troen og forholdet til Jesus.
Staten har gjort det muligt at tegne et såkaldt gavebrev. Det betyder, at man kan trække bidraget til kirken fra på selvangivelsen. (Læs mere om "en givende livsstil" her)