Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen til Sønderborg Frikirke

Sønderborg Frikirke - hvem er vi?

Helt overordnet er Sønderborg Frikirke en del af Apostolsk Kirke Danmark. Apostolsk Kirke Danmark er et netværk af lokale kirker, skoler og organisationer. Sønderborg Frikirke er ligeledes en del af FrikirkeNet Danmark.

Sønderborg Frikirke er til daglig ledet af ledende præst May Jeznach Madsen, udover det er David Deutsch ansat en dag om ugen som del af den daglige ledelse. Der er i kirken desuden en ledergruppe bestående af ledende præst, daglig ledelse og op til 3-4 andre medlemmer fra kirken.

Som en del af Apostolsk Kirke har vi ligeledes tilknyttet en supervisor. 

Vision - Hvad drømmer vi om at være? 

I Sønderborg Frikirke drømmer vi om at være en nådig kirke. En kirke hvor mennesker har mulighed for at få et møde med Jesus, og sige ja til ham - en kirke hvor mennesker mødes med nåde fremfor krav. En kirke hvor mennesker mødes med gaven før opgaven. Guds nåde er en gave til dig og din næste. Det er en gave, der - når den pakkes ud - indeholder fuld accept og ubetinget kærlighed. Gaven gives helt gratis og uden krav om at give igen. Det er den gave, du får i mødet med Gud - det er også den gave, vi ønsker at mennesker mødes med når de træder ind i vores kirke, og når de oplever et møde med de mennesker, der er en del af Sønderborg Frikirke.

Teologi - hvad tror vi på?

Vores grundlæggende teologiske fundament er Trosbekendelsen. I arbejdet med at forstå  hvordan troen på Gud kan leves ud i praksis, er bibelen vores rettesnor. Vi tror på, at hele bibelen er inspireret af Gud. Den åbenbarer hans væsen og relation til mennesker.

Vi må som menighed være i en proces, hvor vi forstår og fortolker bibelen ind i den tid, vi lever i. I den proces må  vi som menighed være åbne og lyttende overfor, hvad der gavner fællesskabet i en åbenhed for Guds tale og virke i fællesskabet.

Vi anerkender, at Gud kan tale gennem mennesker. Fællesskabets opgave er at bedømme og efterprøve det der tales, så der er en god balance mellem åndelighed og sund fornuft.

Den enkeltes frihed er vigtig for os. Vi er ikke herre over hinandens tro - men medarbejdere på  den. Derfor er det vigtigt, at der er en stor teologisk rummelighed i vores fællesskab.

Vores mål og opgave

Formålet med at være kirke er udtrykt i ordene om at “elske Gud og elske sin næste” - og vi må derfor som kirke både være Guds-vendt og verdens-vendt. I alt hvad vi siger og gør, ønsker vi, at Jesus er vores forbillede. Jesus kom ikke for at dømme, men gennem sit liv og sine ord viste han, hvordan kærlighed og sandhed er i stand til at forvandle mennesker og samfund.

Vi  ønsker i vores kirke at støtte og hjælpe mennesker til at finde ind i et ægte, levende og givende forhold til Gud. Vi ønsker at være et sted, hvor vi gøres i stand til til at tjene Gud - ikke bare i kirken men i livet, i vores familier, vores arbejdsliv og i alle de relationer vi indgår i. Vi ønsker som kirke at række ud til mennesker med det, vi har fået givet af Gud.

Om medlemskab

Enhver er velkommen til at deltage i kirkens liv og program, uanset om du er medlem eller ej. Medlemskab i Sønderborg Frikirke er en mulighed for at tilkendegive sit tilhørsforhold til kirken. Der er ikke særlige krav i forhold til medlemskab. Dog forventer vi, at man som medlem ønsker at være en del af menighedens liv og fællesskab.

At være medlem i Sønderborg Frikirke er at sige ja til at være på vandring henimod Jesus sammen med andre, der er på  samme vandring. Børn under 18 år kan sagtens være medlem af Sønderborg Frikirke, dette kan dog ikke ske uden godkendelse af forældre/værge.

Du bliver medlem af Sønderborg Frikirke ved at udfylde en formular omkring medlemskab. Dette gøres bedst online. Du kan også udfylde en formular som du finder i kirken på infostanderen. Den kan afleveres i postkassen ved kontoret. Ønsker du ikke længere at være medlem, kan dette meddeles skriftligt til Sønderborg Frikirke - info@sonderborgfrikirke.dk - eller på  brev sendt til kirken.

Vi opfordrer alle medlemmer til at være med til at støtte og styrke fællesskabet, så godt man kan både med sin tid og økonomi.

Kirkelige handlinger

Barnevelsignelse

Vi står sammen som kirke om at velsigne de små  børn, som Jesus har lært os. Vi beder samtidig også for familien. Barnevelsignelsen vil ofte finde sted indenfor barnets første leve år.

Ungdomsvelsignelse

Hvert år har vi undervisning for de unge, der går i 7. klasse, og som gerne vil ungdomsvelsignes. Samtidig har vi på landsplan en undervisningslejr i uge 42, som vi opfordrer de unge til at deltage i. 3. søndag efter påske fejrer vi ungdomsvelsignelsen i kirken.

Dåb 

I Sønderborg Frikirke praktiserer vi voksendåb. Alle der oplever en personlig tro på Jesus, og som ønsker at livet skal pege henimod ham, kan blive døbt i kirken. Der vil blive tilbudt undervisning i forbindelse med dåben. Dåben foregår ved fuld neddykkelse og symboliserer, at man bliver begravet med Jesus og opstår med ham til et nyt liv.

Vielse

I Sønderborg Frikirke kan vi vie mennesker med borgerlig gyldighed. Dette forudsætter medlemsskab af kirken.

Begravelse

Begravelser foretages af kirkens præster og foregår ud fra kirken.

Gudstjenester

Hver søndag kl. 10 er der gudstjeneste i Sønderborg Frikirke. Du vil opleve gudstjenester med forskellige talere og forskellige udtryk. som f.eks. familiegudstjenester og gospelgudstjenester. Du kan altid holde øje med hjemmesiden under fanen “mødeplan” . Her finder du den nyeste information om gudstjenester og aktiviteter.

Begivenheder

I løbet af året vil der være forskellige begivenheder og arrangementer ud over vores faste gudstjenester. Her kan nævnes - Løvhyttefest, Kirkeferie, Børnelejr, Nødhjælpsdag, indsamling til sult og kulde, årsfest, Julefest,  åben fredag, arbejdslørdage m.m.

Grupper i Sønderborg Frikirke

I Sønderborg Frikirke har vi forskellige grupper, som du kan være en del af. Hjemmegrupper, Arbejdsgrupper, Temagrupper, Begivenhedsgrupper - kontakt os gerne, hvis du vil vide, hvordan du bliver en del af disse.

Hvem er vi også?

I Sønderborg Frikirke vil du opleve, at der også samles andre menigheder og grupper. Gospelfællesskabet Sønderborg, der både består af 5 gospelkor og en gospelkirke eksisterer som en arbejdsgren i Sønderborg Frikirke. Hver søndag samles en tamilsk og en rumænsk menighed også til gudstjeneste i kirken. Vi har en gruppe af vores kvinder, der er aktive i Aglow og ligeledes er KITS og Mothercare foreninger, som du vil støde på i Sønderborg Frikirke.